voor wie

Voor wie:

  • organisaties binnen het veld van cultuur en media
  • individuele creatieven

Wat:

  • klankbord bij ontwikkeling van ideëen
  • uitwerking van beleids- en projectplannen
  • fondsenwerving 
  • projectbegeleiding
  • training en begeleiding bij veranderingen en professionalisering

Aan de hand van een persoonlijk gesprek kan worden bepaald welke aanpak het meest geschikt is.