zelfstandigen

Coaching en workshops voor creative ZZP-ers

 • Hoe houdt je jezelf als zelfstandige professional scherp?
 • Sluiten je capaciteiten en dagelijkse activiteiten aan bij je doelen?
 • Hoe zorg je dat je de gestelde doelen bereikt?

Afhankelijk van de behoefte kan worden gekozen voor coaching op maat of workshops. Meer informatie op aanvraag.

Onderwerpen:

Quickscan: check je doelen

 • SMART-formulering doelstelling(en)

 • kernkwaliteiten: analyse van je kwaliteiten, valkuilen en de omgevingsfactoren

 • hoe zet je deze kennis om in een plan van aanpak

Overkom hindernissen: training in effectief werken

 • wat is je doelstelling en wat zijn de hindernissen?

 • werk niet harder maar anders, effectiever én met meer plezier

 • volgens het principe van ‘Plan Do Study Act’ wordt cyclisch en doorlopend gewerkt aan verbeteringen

Hou jezelf scherp: training prioriteiten stellen

 • als ZZP-er heb je meestal meerdere pijlen op je boog

 • hoe hou je overzicht?

 • hoe maak je keuzes: wat is zinvol en wat is ballast?